15210 / 1 - EEG PASTASI

EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAME
1. EEG pastası elektrodlar ile cilt arasındaki kontaks rezistansındaki konduktiviteyi arttırarak, EEG kaydıyla artifaktları engelleyecek özellikte olacaktır.
2. EEG pastası yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.
3. EEG pastası terleme ve elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.
4. EEG pastası kullanımından sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir.
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pastaların suda kolay bir şekilde temizlenmesi için suda kolay çözünebilecektir.
6. Kokusuz, opak ve alerjik yapmayacak özellikte olacaktır.
7. Hem EEG (Elektroansefelografi) hem de EP (Evokedpotantial)uygulamalarında kullanılabilir özellikte olacaktır.
8. Pastaların bölümde kullanılan EEG ve EMG cihazlarının orijinal firmasının üretimi olması tercih edilecektir.
9. Pastalar orijinal ambalajında olacak ve bir adedi 400 (dörtyüz)gram (+ -) (artı, eksi üç)olacaktır.
10. Teklif veren firmalardan numune istenerek uygunluğu test edilerek karar verilecektir.